• ubezpieczenia mienia

  Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu mienia

  Ubezpieczenie mienia, jest rodzajem szerszej tej kategorii bowiem wchodzi w skład ubezpieczeń majątkowych. Najpopularniejszą formą ubezpieczenia mienia są polisy mieszkaniowe, chociaż można tu również wyróżnić ubezpieczenia firmowe. Co jednak należy wiedzieć o ubezpieczeniu domu/mieszkania?

  Co może wchodzić w zakres polisy mieszkaniowej?

  Podstawą ubezpieczenia domu czy mieszkania jest stworzenie ochrony murom i stałym jego elementom. Bardzo często dodawane jest do tego ubezpieczenie ruchomości. Należy jednak wiedzieć, co wchodzi w zakres poszczególnych z nich. Bowiem za stałe elementy mieszkania czy domu uważa się rzeczy, które nierozerwalnie zostały powiązane z murem, a ich oderwanie nie jest możliwe bez użycia wyjątkowej siły fizycznej, ale przede wszystkim odpowiednich narzędzi. W ich skład wchodzi m.in. telewizor powieszony na ścianie czy kuchnia w zabudowie. Z kolei wśród ruchomości domowych wymienia się wszystkie te przedmioty, które można swobodnie wynieść. Tak więc w ich skład wchodzi np. telewizor, który stoi na szafce.

  Towarzystwa ubezpieczeniowe idąc o krok dalej, w swojej ofercie polisy mieszkaniowej proponują dużo więcej możliwości. Tak więc w jej skład może wchodzić:

  – Ubezpieczenie budynków gospodarczych znajdujących się na posesji; 

  – Garaż: jeżeli stanowi jedną bryłę budynku nie trzeba go dodatkowo ubezpieczać; 

  – Altanki, oczka wodne, itp.; 

  – Ogrodzenia, bramy;

  – Nagrobki;

  – Domki letniskowe; 

  – Roślinność ogrodowa. 

  Oczywiście nie wszystkie zakłady ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie tak szeroki pakiet. Bowiem, jako że są to ubezpieczenia dobrowolne, firmy mają dowolność w tworzeniu swoich zakresów, z których mogą skorzystać klienci.

  Ryzyka objęte polisą mieszkaniową

  Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość wyboru jednego z kilku wariantów ochrony. To, jaki zostanie wybrany zakres, rzutuje na późniejszą możliwość dochodzenia odszkodowania. Firmy te tworzą swoje propozycje, jednak można wyróżnić dwie główne kategorie ryzyk. W pierwszej z nich znajdują się działania sił natury, a w tym m.in. huragan, pożar, gard, powódź czy zalanie. Druga stanowi działanie osób trzecich, czyli kradzież, kradzież z włamaniem, dewastacje, wandalizm, itp. Standardowe ubezpieczenie w tej najbardziej podstawowej formie chroni przede wszystkim od niszczycielskich żywiołów. Nie są jednak wszystkie one ujęte, ale wybrane. Pełną ochronę otrzymujemy zawsze na All Risk — ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk, które nie są wyłączone od odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

  Podejmując decyzje, z którą firmą zwiążemy się umową, warto zapoznać się z tym wskazanym w poprzednim zdaniu dokumentem. Zawiera on wiele cennych informacji, jakie zdarzenia objęte są w danym wariancie ochroną, a które stanowią podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.

 • ubezpieczenia mienia

  Dlaczego szkoda całkowita może nie być korzystna dla kierowcy

  Wypadek drogowy to sytuacja, w której nie chce znaleźć się żaden kierowca. Regularne poruszanie się własnym autem naraża nas jednak na ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Nie możemy się przed nimi skutecznie zabezpieczyć, ale można ograniczać skutki uszkodzeń za pomocą ubezpieczeń komunikacyjnych. W Polsce każdy kierowca musi posiadać polisę OC i to ona jest podstawą do wypłaty odszkodowania w większości przypadków. Zdarzenie na drodze może mieć jednak różny charakter.

  Wypadek lub kolizja na drodze

  Jeżeli w wyniku zdarzenia uszkodzone zostały tylko auta, mówimy o kolizji na drodze. Jest to sytuacja łatwiejsza pod względem likwidacji szkody. Wystarczy, że kierowcy porozumieją się na miejscu zdarzenia, co do odpowiedzialności za wywołanie zdarzenia. Następnie należy sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji, w którym umieszczamy dane kierowców, ich pojazdów oraz opisujemy przebieg zdarzenia. Sytuacja jest trudniejsza, gdy na skutek zdarzenia obrażenia ponieśli także ludzie. Obowiązkowe staje się wtedy wezwanie funkcjonariuszy Policji, którzy ustalą, kto ponosi odpowiedzialność. Taka sytuacja jest wtedy określana mianem wypadku.

  Uszkodzenia aut i szkoda całkowita

  Samochody mogą być w różny sposób uszkodzone. Jeśli dotyczy to tylko kwestii estetycznych, ale auta są sprawne, należy je usunąć z drogi, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Uszkodzenia mogą być też bardziej poważne. Likwidacja szkody następuje na podstawie ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Kosztorys naprawy jest opracowywany przez ubezpieczyciela we współpracy ze swoim rzeczoznawcą. Jeżeli przywrócenie auta do sprawności nie jest możliwe lub koszt naprawy przekracza 70% wartości samochodu, firma ubezpieczeniowa może określić straty jako szkodę całkowitą. Nie oznacza to, że samochód musi być złomowany, ale w inny sposób będzie obliczana wysokość należnego odszkodowania.

  Sposób rozliczenia szkody całkowitej

  Szkoda całkowita samochodu powoduje, że nieważny staje się koszt naprawy. Od wartości auta odliczany jest koszt wraku, czyli uszkodzonego pojazdu pozostającego do dyspozycji kierowcy. W wielu przypadkach jest to problematyczne. Kierowca płacący regularnie składki ubezpieczeniowe oczekuje, że uzyskane odszkodowanie pozwoli mu naprawić samochód lub kupić pojazd podobny do posiadanego. Naliczane kwoty nie zawsze są wystarczające, szczególnie jeśli mamy do czynienia z autem mało popularnym. Dlatego szkoda całkowita może być kłopotliwa zarówno dla firmy ubezpieczeniowej, jak i właściciela samochodu. W szczególnie trudnych sytuacjach należy złożyć odwołanie do ubezpieczyciela i starać się uzyskać zmianę decyzji o orzeczeniu szkody całkowitej. Umożliwi to naprawę auta w formie bezgotówkowej, co jest najwygodniejsze dla kierowcy.

 • ubezpieczenia mienia

  Czym jest i co obejmuje ubezpieczenie mienia

  W czasach, gdy pozwalamy sobie na drogie inwestycje w różnych postaciach czy jest to dom, czy firma, a może też podstawowe przedmioty, których używamy na co dzień, szukamy coraz to nowych sposób na zabezpieczenie wydanych pieniędzy
  Ubezpieczenie mienia obejmuje wiele usług, jest to rodzaj ubezpieczenia majątkowego ochraniające nasze mienie prywatne lub takie, które należy do naszej firmy.

  Co wchodzi w skład ubezpieczenia mienia?

  W przypadku zabezpieczenia mienia prywatnego najczęściej możemy spotkać się z ubezpieczeniem mieszkania, domu lub samochodu. Jeśli chodzi zaś o zakres ochrony przedsiębiorstwa, będą to ubezpieczenie siedziby firmy, magazynów lub sposobu magazynowania towarów oraz nieszczęśliwych wypadków jak np. zniszczenie towaru podczas transportu.

  Jednak są to jedynie podstawowe przykłady, a w zależności od wykupionego przez nas pakietu ubezpieczeń możemy usługę ochrony rozszerzyć o mienie ruchome. Mienie to możemy podzielić ze względu na prywatne i firmowe.

  Mienie firmowe – główny element majątku mogą nim być:

  • Urządzenia służące do wykonywania usług lub do produkcji

  • Przedmioty, które należą do pracowników

  • Aktywa obrotowe

  Mieniem firmy, gdy prowadzimy gospodarstwo rolne, mogą być także maszyny rolnicze, zwierzęta oraz zapasy żywności.
  Mienie prywatne – mogą zaliczać się do niego elementy mieszkania, które można przenosić bez demontażu lub takie, do których demontażu trzeba użyć narzędzi
  Elementy wymagające demontażu, które mogą podlegać ubezpieczeniu:

  • podłogi, meble w zabudowie, elementy instalacji sanitarnych, piec, klimatyzator, a nawet elementy zewnętrzne budynku

  Elementy niewymagające demontażu, które mogą podlegać ubezpieczeniu:

  • wózek dziecięcy, elektronika, czyli telewizory, komputery, smartfony, tablety, dzieła sztuki, odzież oraz wszelkie przedmioty osobiste, a także kolekcjonerskie

  Na jaką kwotę warto ubezpieczyć mienie?

  Ważną kwestią jest ustalenie górnej granicy kwoty ubezpieczenia, gdy będzie ona wyolbrzymiona, wpłynie to na wysokość składki, dlatego najpierw oszacujmy stan, a następnie kwotę mienia, które będzie miało podlegać ubezpieczeniu, aby uniknąć zbędnych kosztów.

  Istotny będzie też zakres ochrony, poszczególne ubezpieczenie od danego zdarzenia jak np. pożar czy kradzież będzie tańsze od opcji ubezpieczenia od każdego rodzaju ryzyka. Dlatego też miejmy na uwadze, który z pakietów warto wybrać i na jakie ewentualne ryzyko narażone jest ubezpieczone przez nas mienie.

  Pamiętajmy też, że górna granica podanej kwoty nie jest gwarancją jej otrzymania, ponieważ środki wypłacane są ze względu na uszkodzenia, dlatego w przypadkach innych niż szkoda całkowita suma odszkodowania będzie procentowo wyliczana przez ubezpieczyciela.