ubezpieczenia mienia

Dlaczego szkoda całkowita może nie być korzystna dla kierowcy

Wypadek drogowy to sytuacja, w której nie chce znaleźć się żaden kierowca. Regularne poruszanie się własnym autem naraża nas jednak na ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Nie możemy się przed nimi skutecznie zabezpieczyć, ale można ograniczać skutki uszkodzeń za pomocą ubezpieczeń komunikacyjnych. W Polsce każdy kierowca musi posiadać polisę OC i to ona jest podstawą do wypłaty odszkodowania w większości przypadków. Zdarzenie na drodze może mieć jednak różny charakter.

Wypadek lub kolizja na drodze

Jeżeli w wyniku zdarzenia uszkodzone zostały tylko auta, mówimy o kolizji na drodze. Jest to sytuacja łatwiejsza pod względem likwidacji szkody. Wystarczy, że kierowcy porozumieją się na miejscu zdarzenia, co do odpowiedzialności za wywołanie zdarzenia. Następnie należy sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji, w którym umieszczamy dane kierowców, ich pojazdów oraz opisujemy przebieg zdarzenia. Sytuacja jest trudniejsza, gdy na skutek zdarzenia obrażenia ponieśli także ludzie. Obowiązkowe staje się wtedy wezwanie funkcjonariuszy Policji, którzy ustalą, kto ponosi odpowiedzialność. Taka sytuacja jest wtedy określana mianem wypadku.

Uszkodzenia aut i szkoda całkowita

Samochody mogą być w różny sposób uszkodzone. Jeśli dotyczy to tylko kwestii estetycznych, ale auta są sprawne, należy je usunąć z drogi, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Uszkodzenia mogą być też bardziej poważne. Likwidacja szkody następuje na podstawie ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Kosztorys naprawy jest opracowywany przez ubezpieczyciela we współpracy ze swoim rzeczoznawcą. Jeżeli przywrócenie auta do sprawności nie jest możliwe lub koszt naprawy przekracza 70% wartości samochodu, firma ubezpieczeniowa może określić straty jako szkodę całkowitą. Nie oznacza to, że samochód musi być złomowany, ale w inny sposób będzie obliczana wysokość należnego odszkodowania.

Sposób rozliczenia szkody całkowitej

Szkoda całkowita samochodu powoduje, że nieważny staje się koszt naprawy. Od wartości auta odliczany jest koszt wraku, czyli uszkodzonego pojazdu pozostającego do dyspozycji kierowcy. W wielu przypadkach jest to problematyczne. Kierowca płacący regularnie składki ubezpieczeniowe oczekuje, że uzyskane odszkodowanie pozwoli mu naprawić samochód lub kupić pojazd podobny do posiadanego. Naliczane kwoty nie zawsze są wystarczające, szczególnie jeśli mamy do czynienia z autem mało popularnym. Dlatego szkoda całkowita może być kłopotliwa zarówno dla firmy ubezpieczeniowej, jak i właściciela samochodu. W szczególnie trudnych sytuacjach należy złożyć odwołanie do ubezpieczyciela i starać się uzyskać zmianę decyzji o orzeczeniu szkody całkowitej. Umożliwi to naprawę auta w formie bezgotówkowej, co jest najwygodniejsze dla kierowcy.

Możliwość komentowania Dlaczego szkoda całkowita może nie być korzystna dla kierowcy została wyłączona