ubezpieczenia mienia

Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu mienia

Ubezpieczenie mienia, jest rodzajem szerszej tej kategorii bowiem wchodzi w skład ubezpieczeń majątkowych. Najpopularniejszą formą ubezpieczenia mienia są polisy mieszkaniowe, chociaż można tu również wyróżnić ubezpieczenia firmowe. Co jednak należy wiedzieć o ubezpieczeniu domu/mieszkania?

Co może wchodzić w zakres polisy mieszkaniowej?

Podstawą ubezpieczenia domu czy mieszkania jest stworzenie ochrony murom i stałym jego elementom. Bardzo często dodawane jest do tego ubezpieczenie ruchomości. Należy jednak wiedzieć, co wchodzi w zakres poszczególnych z nich. Bowiem za stałe elementy mieszkania czy domu uważa się rzeczy, które nierozerwalnie zostały powiązane z murem, a ich oderwanie nie jest możliwe bez użycia wyjątkowej siły fizycznej, ale przede wszystkim odpowiednich narzędzi. W ich skład wchodzi m.in. telewizor powieszony na ścianie czy kuchnia w zabudowie. Z kolei wśród ruchomości domowych wymienia się wszystkie te przedmioty, które można swobodnie wynieść. Tak więc w ich skład wchodzi np. telewizor, który stoi na szafce.

Towarzystwa ubezpieczeniowe idąc o krok dalej, w swojej ofercie polisy mieszkaniowej proponują dużo więcej możliwości. Tak więc w jej skład może wchodzić:

– Ubezpieczenie budynków gospodarczych znajdujących się na posesji; 

– Garaż: jeżeli stanowi jedną bryłę budynku nie trzeba go dodatkowo ubezpieczać; 

– Altanki, oczka wodne, itp.; 

– Ogrodzenia, bramy;

– Nagrobki;

– Domki letniskowe; 

– Roślinność ogrodowa. 

Oczywiście nie wszystkie zakłady ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie tak szeroki pakiet. Bowiem, jako że są to ubezpieczenia dobrowolne, firmy mają dowolność w tworzeniu swoich zakresów, z których mogą skorzystać klienci.

Ryzyka objęte polisą mieszkaniową

Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość wyboru jednego z kilku wariantów ochrony. To, jaki zostanie wybrany zakres, rzutuje na późniejszą możliwość dochodzenia odszkodowania. Firmy te tworzą swoje propozycje, jednak można wyróżnić dwie główne kategorie ryzyk. W pierwszej z nich znajdują się działania sił natury, a w tym m.in. huragan, pożar, gard, powódź czy zalanie. Druga stanowi działanie osób trzecich, czyli kradzież, kradzież z włamaniem, dewastacje, wandalizm, itp. Standardowe ubezpieczenie w tej najbardziej podstawowej formie chroni przede wszystkim od niszczycielskich żywiołów. Nie są jednak wszystkie one ujęte, ale wybrane. Pełną ochronę otrzymujemy zawsze na All Risk — ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk, które nie są wyłączone od odpowiedzialności w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Podejmując decyzje, z którą firmą zwiążemy się umową, warto zapoznać się z tym wskazanym w poprzednim zdaniu dokumentem. Zawiera on wiele cennych informacji, jakie zdarzenia objęte są w danym wariancie ochroną, a które stanowią podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.

Możliwość komentowania Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu mienia została wyłączona